Lubomino start

with Brak komentarzy

27 lutego wystartowały zajęcia karate w szkole w Lubominie. Wzięło w nich udział……. 120 dzieci!!!. Zostały stworzone 4 grupy, aby każdy chętny mógł wziąć udział. Młodzi adepci sztuk walki pochodzą z okolicznych miejscowości, w których do tej pory nic się nie działo. Treningi odbywają się w miejscowej szkole, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor. Niezwykle nas cieszy takie zaangażowanie lokalne. Nasz projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste, które na tym terenie zaczyna realizowanie swojego sztandarowego projektu „Okno na świat”. Pragniemy aby nasze działania były połączone i wzajemnie się uzupełniały, aby sport stał się jednym ze sposobów na wzmocnienie procesu wychowawczego lokalnych dzieci i młodzieży.