Świetlica Dziupla w Pożarkach i Nowej Wsi Kętrzyńskiej – w roku szkolnym 2016/2017 dzieci z tych świetlic uczestniczyły w zajęciach ze sztuk walki. Wsie leżą na terenach popegeerowskich, gdzie wśród dorosłych powszechne jest dziedziczne bezrobocie i wyuczona bezradność.

Dzieci z tych świetlic w wakacje w 2017 r. wyjechały dzięki naszej Fundacji na obozy sportowe organizowane przez firmę Let’s Go. Wzięło w nich udział 20 dzieci. Dzięki projektowi obecnie na terenie tych świetlic odbywa się wiele imprez i aktywności sportowych dzięki samodzielnej inicjatywie społeczności lokalanej.