Rakiety Olsztyn. Od 2016 r. do lutego 2018 r. . Projekt obejmował grupę dzieci będących pod opieką świetlicy środowiskowej „Centrum Moc”, przy ul. Towarowej w Olsztynie. Jest to osiedle socjalne, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Schroniska dla Bezdomnych. W barakach na terenie osiedla mieszkają rodziny eksmitowane z innych lokali; przemoc i alkohol są stałym elementem na terenie osiedla. We współpracy z Fundacją Kółko Graniaste nasza Fundacja finansuje dwa treningi w tygodniu: raz w tygodniu zajęcia ogólnorozwojowe i raz w tygodniu treningi badmintona. Już po pierwszych zajęciach okazało się, że treningi mają zbawienny wpływ na podopiecznych świetlicy. Aktywność fizyczna pozwala rozładować złe emocje, a przewidywalność i cykliczność zajęć zapewniała stabilizację, Szalenie ważne było, że na treningach dzieci przestawały być „dziećmi z Towarowej” a stały się drużyną Rakiety Olsztyn. Forma zajęć sprzyjała eliminowaniu konfliktów między uczestnikami. Od początku roku szkolnego dołączyły dzieci z kolejnej świetlicy środowiskowej położonej przy sortowni śmieci w Olsztynie na ul. Lubelskiej. Konieczne było zatrudnienie dodatkowego trenera, również z klubu Rakiety Olsztyn. Zajęcia wiele dały wszystkim uczestnikom. Naszym celem jest pokazanie, ze warto walczyć, a nie tworzenie mistrzów, dlatego nie koncentrujemy się na konkretnej dyscyplinie sportowej. Od połowy lutego, dzieci zamieniły badmintona na karate.