Sprawozdanie 2017/2018


Nasza Fundacja od dnia 14 stycznia 2019 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Poniżej załączamy treść sprawozdania z działalności pożytku publicznego za okres listopad 2016 - listopada 2018 r.

 

Sprawozdanie z działalności

pożytku publicznego

 

Fundacji Krzewienia Kultury Fizycznej NON IRON w okresie ostatnich dwóch lat, tj. od 30 września 2016 r do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Fundacja w okresie sprawozdawczym wypełniała swoje cele statutowe.

Działalność polegała przede wszystkim na wspieraniu i wyrównywaniu szans rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu oraz idei wychowania przez sport dzieci i młodzieży z trudnych środowisk – § 7 ust 1 pkt 5 Statutu Fundacji,

I     Rys historyczny(obejmujący okres sprzed okresu sprawozdawczego):

 

 1. Zbiórka funduszy na obóz sportowy dla dzieci z Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego na Ochocie. Zbiórka odbywała się do puszek na expo zawodów IronMan Warszawa 5150 w dniu 10 czerwca 2016 r. oraz internetowo- zebrana kwota to 29 500 zł,
 2. Sfinansowanie w dniach 20.07 – 02.08.2016 r.  obozu sportowego dla dzieci z Domu Dziecka w Dzwirznie,
 3. Wrzesień 2016 r. - nawiązanie współpracy z Fundacją dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste, prowadzącą zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz wiejskich na terenie głownie woj. warmińsko – mazurskiego,

 

II    Sprawozdanie obejmujące właściwy okres sprawozdawczy:

 

 1. Od 6.10.2016 r. finansowanie zajęć sportowych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Zgierzu, działającej przy Parafii Matki Dobrej Rady,          ul. Marie Skłodowskiej Curie 5. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, prowadzone były przez dwóch trenerów z Łodzi, obecnie w zajęciach uczestniczy 12 dzieci, prowadzi je jeden trener,
 2. Grudzień 2016, zimowa zbiórka sprzętu sportowego dla dzieci z Domu Dziecka nr 9 oraz świetlic środowiskowych,
 3. Grudzień 2016 nawiązanie współpracy ze świetlicą na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej w Olsztynie, oraz świetlicami wiejskimi w Pożarkach i Nowej Wsi Kętrzyńskiej,
 4. Od marca 2017 r. finansowanie zajęć sportowych dla dzieci mieszkających     na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej w Olsztynie, zajęcia odbywały się    w klubie sportowym Rakiety Olszyn (zajęcia ogólnorozwojowe i badminton)
 5. Od 4 marca 2017 r. wsparcie finansowe zajęć Wschodnich Sztuk Walk prowadzonych w Giżycku dla dzieci ze świetlic wiejskich w Pożarkach            i Nowej Wsi Kętrzyńskiej,
 6. Sfinansowanie i organizacja biegu dla dzieci ze świetlicy na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej i świetlicy Arka w Olsztynie w ramach zawodów Elemental Tri Olsztyn,
 7. 10.06.2017 r. kolejna zbiórka do puszek na expo Warsaw Enea IM 5150 na sportowe wakacje, zbiórka miała miejsce również przez internet oraz system PayPal, łączna kwota zebrana przez dwa miesiące na ten cel to 35 912,43 zł,
 8. Sfinansowanie i współorganizowanie sportowych półkolonii dla dzieci           ze świetlicy na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej oraz dla dzieci mieszkających na osiedlu komunalnym przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, których koszt wyniósł 18 500 zł, półkolonie prowadzone były przez trenerów klubu Rakiety Olsztyn i wzięło w nich udział ok 40 dzieci,
 9. Sfinansowanie obozu sportowego, prowadzonego przez firmę Let’s Go, dla dzieci ze świetlic wiejskich w Pożarkach i Nowej Wsi Kętrzyńskiej, którego koszt wyniósł 29 750 zł, wzięło w nim udział 19 dzieci,
 10. Sfinansowanie obozu sportowego dla podopiecznego Domu Dziecka nr 9, Adriana Pstrąga, który przejawia wybitne uzdolnienia sportowe, koszt obozu to 1 820 zł, 
 11.  od września 2017 kontynuowane były zajęcia sportowe:

 

 1. w świetlicy środowiskowej w Zgierzu- zajęcia prowadzone przez jednego trenera dla ok 15 dzieci, zajęcia odbywały się do końca czerwca 2018 r., ich łączny koszt to 6 132 zł. Projekt kontynuowany od listopada 2018 r. objął 22 dzieci. Jego łączny koszt do końca czerwca 2018 r (same treningi) to 8075 zł
 2. zajęcia ogólnorozwojowe oraz treningi badmintona dla dzieci ze świetlicy na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej i młodych mieszkańców osiedla komunalnego przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, zajęcia były kontynuowane do lutego 2018 r., ich łączny koszt to 7 805,37 zł,

 

 1.  Nowe zajęcia sportowe

 

 1. od października 2017 r.: treningi karatedla ok 40 dzieci ze świetlic wiejskich w gminie Jeziorany(woj. Warmińsko - mazurskie), na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach, zajęcia prowadzone są przez     3 trenerów, uczestniczy w nich ok 35 dzieci, (ich łączny koszt to 33 800,19 zł). Zajęcia były prowadzone do końca czerwca 2018 r. Projekt kontynuowany w roku szkolnym 2018/2019, jego łączny koszt (treningi, sprzęt oraz transport) to 31 072 zł.
 2. od października 2017 r. finansowanie zajęć pływackich Adriana Pstrąga, podopiecznego Warszawskiego Domu Dziecka nr 9, zajęcia kontynuowane były do końca czerwca 2018 r., ich łączny koszt to 1 220 zł, 
 3. finansowanie zajęć sportowych dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Bieniewie w okresie od listopada 2017do lutego 2018 r., ich łączny koszt to 3 741,03 zł. W marcu 2018 r. dzieci z Bieniewa zostały właczone do projektu karate w Lubominie.
 4. od marca 2018 r. finansowanie zajęć karatedla dzieci z gmin wiejskich, położonych w okolicy gminy Lubomino, gdzie do tej pory dzieci nie miały możliwości skorzystania z żadnej oferty zajęć poza szkolnych. W zajęciach wzięło udział ok. 80 dzieci, podzielonych na 4 grupy. Zajęcia kontynuowane były do końca czerwca 2018 r, łączny ich koszt to 33 799 zł). Suma ta obejmuje koszty trenerów oraz transportu dzieci, które w inny sposób nie miałyby szansy w nich uczestniczyć. Treningi prowadzone są od nowego roku szkolnego dla ok. 60 dzieci podzielonych na 4 grupy. Ich łączny koszt (razem z transportem i strojami sportowymi) do końca czerwca 2019 r. wynosi 53700 zł. 
 5. od marca 2018 r., projekt Krzyżówki na Rolkach. Projekt trwał do 31.08.2018 r., uczestniczyło w nim 22 dzieci z wiejskiej szkoły w woj. śląskim, tuż pod granicą słowacką, cały koszt projektu to 10 070 zł. Projekt finansowany był ze środków z wygranego konkursu Fundacji ING Dzieciom – Pomarańczowa Siła.
 6. Od maja 2018, Projekt Boks w Ozorkowie.Kontynuowany do teraz. Bierze w nim udział 20 dzieci, z trudnych i ubogich środowisk. Projekt rozpisany jest do końca czerwca 2019 (13 mies). Łączny jego koszt to 53 120 zł (treningi, psycholog, sprzęt). Zajęcia sportowe odbywają się dwa razy w tygodniu, dodatkowo raz w tygodniu dzieci uczestniczą w warsztatach psychologiczno pedagogicznych.
 7. Od sierpnia 2018, projekt ping pongw świetlicach wiejskich w gminie Jeziorany: Radostowie, Franknowie, Wójtkówce, Radostowie. W sierpniu odbyły się zajęcia pilotażowe, natomiast od 13.09.2018 ruszyły zajęcia właściwe, projekt rozpisany jest do końca czerwca 2019 r., zakłada zajęcia dwa razy w tygodniu w każdej ze świetlic. Jego koszt to 66000 brutto zł. 
 8. Od listopada 2018 r. projekt biegowy w Ozorkowie, Biegnij Po Marzenia.Projektem objętych jest 24 dzieci z gminy ozorków, pochodzących z ubogich i zaniedbanych domów. Projekt zakłada odbywanie się dwa razy w tygodniu treningów sportowych, raz w tygodniu warsztatów psychologiczno pedagogicznych oraz zakup sprzętu sportowego. Łączny koszt do końca sierpnia 2019 r. to 42394 zł brutto (łącznie ze sprzętem).

 

 

 1. Starty w zawodach(łączny koszt 1 940 zł):

 

 1. Dzieci ze Zgierza:
  • 11.11.2017 r. Łódzki Bieg Niepodległości, 
  • 03.12.2017 Łódzki Bieg Mikołajków, 
  • 24.03.2018 Bieg Julianów na 5
  • 21.04.2018 r. II Bieg Tkaczy w Zgierzu, 
  • 12.05.2018 r. Bieg Bohaterów w Łodzi, 
  • Bieg na Malice w Zgierzu.

 

 1. 27.05.2018 r, start 20 dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ul. Towarowej, w biegach dziecięcych przy okazji Elemntal Kids w Olsztynie 

 

 1. Zakupiony sprzęt:

 

 1. Piłki, skakanki dla dzieci ze Zgierza, koszt 1 800 zł
 2. Rolki dla dzieci z Krzyżówek - 6500 zł
 3. Koszluki, sprzęt do unihokeja dla dzieci ze Zgierza – koszt 1 600 zł,
 4. Karategi dla dzieci z Jezioran- koszt 1 720 zł,
 5. Buffy dla dzieci z Krzyżówek – koszt 500 zł,
 6. Buffy dla dzieci z Olsztyna 2 600 zł,
 7. Sprzęt bokserski dla Ozorkowa – 5698 zł,
 8. Stoły do tenisa stołowego dla dzieci z Jezioran, Wójtówka, Radostowa i Frankówka – 7 155 zł.
 9. Zakup sprzętu biegowego (stroje) dla młodzieży z projektu Biegnij po Marzenia  - 8235 zł

 

 1. WAKACJE:

 

 1. W 2016 roku Fundacja sfinansowała wyjazd na obóz sportowy zorganizowany specjalnie dla dzieci z Domu Dziecka nr 9 przy ul Korotyńskiego. Jego koszt to 11 700 zł w 2016 roku.
 2. Wyjazd sportowy dla 20 dzieci ze świetlic wiejskich w Pożarkach i Nowej Wsi Kętrzyńskiej; dzieci wzięły udział w obozie organizowanym przez firmę Let’s go. Łączny koszt to 29 750 zł, 
 3. Półkolonie w Olsztynie dla ok. 40 dzieci ze świetlicy działającej na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej. Projekt został zrealizowany we współpracy z Fundacją dla dzieci   i Młodzieży Kółko Graniaste oraz Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, nasz wkład wyniósł 18 000 zł.

           W 2018 r. sfinansowaliśmy obozy i półkolonie sportowe dla dzieci:

           ZIMĄ:

 1. półkolonie dla dzieci ze świetlicy na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej oraz dzieci mieszkających na osiedlu komunalnym przy ul. Lubelskiej w Olsztynie. Zajęcia prowadzone były przez trenerów badmintona. Miały one jednak charakter ogólnorozwojowy. Ich koszt to 4 878,01 zł,
 2. półkolonie dla dzieci z gminy Jeziorany, prowadzone przez Olsztyński Klub Krate Kyokushin, koszt to 8 588,29 zł,
 3. tygodniowe półkolonie dla dzieci ze świetlicy w Zgierzu o charakterze ogólnosportowym 1 500 zł,

            LATEM:

 1. obóz sportowy dla dzieci z Ozorkowa w "Sosnowym Lesie". Wzięło udział 24 dzieci. Koszt to 13 807 zł,
 2. półkolonie dla dzieci ze Zgierza. Wzięło w nich udział ok. 30 młodych ludzi. Trenerzy prowadzili zajęcia z wielu dyscyplin sportowych. Koszt to 2 067 zł,
 3. półkolonie dla dzieci ze świetlicy na osiedlu socjalnym przy ul. Towarowej w Olsztynie. Na miejsce do dzieci i młodzieży przyjeżdżali profesjonalni trenerzy, którzy prowadzili szereg zajęć i zabaw sportowych. Wzięło w nich udział ok 30 dzieci. Koszt to 1 600 zł.
 1. PLANY FUNDACJI 
 1. Rozszerzenie projektu w lekkiej atletyki w Zgierzupoprzez zatrudnienie dodatkowego trenera, sfinansowanie regularnych, odbywających się raz w tygodniu warsztatów pedagogiczno psychologicznych, udział dzieci w zawodach, rajdach oraz dodatkowych wyjściach sportowych w okresie wiosenno letnim. Kwota dodatkowa, potrzebna do realizacji projektu w tej formie do końca roku 2019 r. to 19 400 plus ok 9000 na sprzęt (stroje)
  •  

 

 

N O N I R O N