ł

Projekty „na dobry start” – to zbiorcza nazwa naszych całorocznych projektów, polegających na wcielaniu w życie naszej głównej idei „wychowania przez sport” Mają one także za zadanie aktywizowanie lokalnych „siłaczek” (trenerów, wychowawców, osób z pasją, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności zaszczepiać w dzieciach miłość do sportu) oraz organizowanie i finansowanie zajęć sportowych dla dzieci. Fundacja od września 2016 r. nawiązała współpracę z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste”. Kółko Graniaste prowadzi zajęcia edukacyjno-artystyczne w 60 świetlicach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach projektu „Okno na Świat”, dysponuje doświadczoną kadrą pedagogów, terapeutów. W zakres jej działania nie wchodzi jednak rozwijanie aktywności sportowej dzieci, tę lukę wypełnia nasza Fundacja. Nasze działania są powiązane, bowiem mają tych samych adresatów. Pragniemy ze sobą jak najściślej współpracować, aby proces wychowawczy (poprzez sport, edukacje, sztukę) był spójny. Ponadto Fundacja Kółko Graniaste ma doświadczonych pedagogów, terapeutów, dobrze zna środowisko lokalne i jego problemy.

Nie wszystkie jednak projekty realizowane są przy współpracy Fundacji Kółko Graniaste. Jednakże służą one temu samemu celowi, sport ma być siłą napędową zmian w życiu młodych ludzi, nie jest on jednak wyabstrahowany  od innych ważnych dla rozwoju człowieka dziedzin, takich jak edukacja, dobrostan psychiczny i emocjonalny.

Nasze projekty to:

a) Zgierz

b) Jeziorany

c) Lubomino 

d) Najlepsi – Olsztyn

e) Krzyżówki na Rolkach 

f) Boks w Ozorkowie 

g) Mistrzowie Ping Ponga 

h) Rakiety Olsztyn 

i) Mistrzowie Jujitsu 

j) Bieniewo