Ukryta siła, czyli karate w szkole w Lubominie. Projekt ten  zakłada ścisłą współpracę z Fundacją Kółko Graniaste, która w tym samym momencie, czyli od lutego 2018 r weszła tam ze wsparciem edukacyjnym. Wspólnie chcemy zaaktywizować środowisko lokalne, poprzez sport, działania edukacyjne, społeczne i artystyczne. Zakładamy pełną współprace miedzy trenerami, a świetlicowymi, wspólne szkolenia. Projektem są objęte dzieci, uczniowie ze szkoły w Lubominie, zamieszkujący okoliczne wsie. Na tym terenie do tej pory nie było dla dzieci żadnej oferty zajęć sportowych. Celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia lokalnej młodzieży i dzieci w procesie wychowawczym, zarówno poprzez regularne treningi sportowe, jak i zajęcia edukacyjne.

Zgłosiła się ponad setka dzieci, która została podzielona na 4 grupy treningowe 🙂

Część dzieci zakończyła rok szkolny zdając egzamin na pomarańczowy pas. Od września 2018 r zajęcia będą kontynuowane.