Fundacja
Noniron


Bo nie kazdy jest z żelaza.

Przekaż Darowiznę

Poprzez sport dajemy dzieciom lepszy start w dorosłe życie


Na co dzień stykamy się z problemem jakim jest brak aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Jest to szczególnie widoczne w ubogich, zagrożonych przemocą i wykluczeniem środowiskach. Młodzi ludzie nie mają zarówno dostępu jak i motywacji do stałej aktywności fizycznej. Dzieci przykute do smartfonów, otoczone przemocą i ubóstwem nie mają ani wewnętrznej ani zewnętrznej siły do zmiany. W ich środowisku istnieje wiele niezaspokojonych potrzeb, a aktywność fizyczna jest zawsze pomijana. W Fundacji NON IRON wiemy, że przez stałą aktywność fizyczną, wzmacnia się nie tylko zdrowie fizyczne młodzieży, ale i ich koncentracja, pewność siebie, młodzież czuje się mniej wyalienowana społecznie. Sport daje im poczucie sprawczości, co za tym idzie, osiągają lepsze wyniki w nauce i w relacjach społecznych. Uczą się stawiania sobie celów i dążenia do ich osiągnięcia, znoszenia porażek, wytrwałości, cierpliwości, a to się przekłada na ogólne możliwości wyjścia z biedy, dziedzicznej bezradności, przełamania impasu środowiskowego Sport traktujemy jako narzędzie terapeutyczne, a regularne treningi jako działania profilaktyczne. 

Naszą misję i cele realizujemy, poprzez organizowanie i finansowanie regularnych treningów sportowych, zajęć pedagogiczno psychologicznych, start młodzieży w zawodach sportowych, udział w półkoloniach letnich i zimowych oraz obozach sportowych. 

Pomogliśmy już 265 dzieciom.

Co udało nam się zrobić w 2019 r:

230

wsparliśmy łącznie 230 dzieci z ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem rodzin

216

trenowało z nami cały rok, lekkoatletykę, boks, pływanie, karate, tenis stołowy oraz brało udział w wyprawach rowerowych

80

wzięło udział w sportowych półkoloniach zimowych i letnich

28

dzieci uczestniczyło w obozach letnich.

105

dzieci wzięło udział w zawodach i rajdach biegowych

20

Zatrudniliśmy 20 trenerów i dwóch psychologów  
N O N I R O N