1 %


Wpływy z 1 procenta przeznaczymy na kolejny całoroczny projekt sportowy. Tym razem chcemy, aby pomysł na projekt wyszedł bezpośrednio ze środowiska lokalnego, terenów gdzie niewiele się dzieje, a młodzi ludzie nie mają możliwości rozwijania się poza szkołą. Pragniemy zaaktywizować trenerów, pedagogów, nauczycieli, aby wspólnie z młodzieżą  przygotowali swój własny projekt, zakładający uczestnictwo dwa razy w tygodniu w treningach sportowych, oraz raz w tygodniu w warsztatach pedagogicznych.

Wszyscy chcemy żyć w świecie bez przemocy, otwartym, wśrod ludzi szczęśliwych, zacznijmy więc od podstaw, dając siłę tym, którzy nie mają takich zasobów rodzinnych, czy środowiskowych!

Stała aktywność fizyczna, pomga budować nie tylko formę oraz wpływa na zdrowie młodzieży, ale także uczy powstawania z porażek, systematyczności, pokonywania słabości, wzmacnia charakter, osoby regularnie uprawiające jakąkolwiek dyscypline sportu, poprawiają również swoje wyniki w nauce, nabierają pewności siebie, mają poczucie wspólnoty.

 


Co udało nam się zrobić w 2019 r:


 

230

wsparliśmy łącznie 230 dzieci z ubogich, dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem rodzin

216

trenowało z nami cały rok, lekkoatletykę, boks, pływanie, karate, tenis stołowy oraz brało udział w wyprawach rowerowych

80

wzięło udział w sportowych półkoloniach zimowych i letnich

28

dzieci uczestniczyło w obozach letnich.

105

dzieci wzięło udział w zawodach i rajdach biegowych

20

Zatrudniliśmy 20 trenerów i dwóch psychologów  

 

 

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

N O N I R O N

Twój
1%
ma znaczenie

Przekaż 1%