O nas


Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą przyjaciół, których połączyła pasja do sportu. Nikt z nas nie jest zawodowcem, sport jednak od zawsze pełnił w życiu naszym i naszych rodzin bardzo ważną rolę. Przez lata mogliśmy obserwować jak stała aktywność fizyczna pozytywnie wpływa, nie tylko na rozwój fizyczny, ale również na kształtowanie charakterów naszych dzieci. Trenując amatorsko sport, wspierajac sportowe pasje naszych dzieci, co raż mozniej wchodziliśmy w tematykę wpływu stałej aktywnosći fizycznej na rozówj i kształtowanie człowieka. Pierwszy nasz pomysł, było to zorganziowanie obozu sportowego dla warszawskiego Domu Dziecka. Gdy okazało się, że nie mieliśmy problemu ze zorganizowaniem zbiórki, pojawiła się myśl, zby stało się to tradycją. Jednak nasze doświadczenie, jak równiez tysiące mądrych badań pokazuje, że dopiero regulane, systematyczne uprawianie sportu przynosi stałe i pozytywne efekty.

Dlatego też w 2015 r. postanowiliśmy założyć Fundację o przewrotnej nazwie “Non Iron – bo nie każdy jest z żelaza”, której podstawowym celem jest wspieranie idei wychowania przez sport.


Jaki jest nasz cel i misja? 

Naszym celem jest urzeczywistnienie idei wychowania przez sport. Pragniemy wspierać wszystkich tych, którzy mają pomysł, chęci i pasję do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi z trudnych środowisk, które tkwią w dziedzicznych schematach, biedy, przemocy, dysfunkcyjności, ba∂z wywodza się z rejonowych, gdzie niewiele się dzieje. 

Wierzymy, że sport pomoże im przezwyciężyć ograniczenia, wzmocni wiarę w siebie, pokaże, że zawsze warto walczyć. Stałe i regularne uprawianie sportu, nie tylko wpływa pozytywnie na nasze zdrowie fizyczne, ale również na nasz umysł, ducha i charakter. Codziennie musimy zmagać się z przełamywaniem własnych słabości, ograniczeń, lenistwa, niechęci, każde poranne wstanie na trening to już mały – wielki sukces. Naszym celem nie jest kreowanie mistrzów, ale praca u podstaw, pokazanie, że stała aktywność może dać szansę młodym ludziom na lepszy start w dorosłość. NIe każde dziecko ma jednak szansę na systematyczne trenowanie, bądź to ze względu na rodzinę, w której się wychowuje, badź też miejsce na mapie, w którym przyszło mu żyć. Pragniemy, aby jak najwięcej dzieci i młodzieży miało wolny dostęp do regularnych treningów.

Uprawiając sport rzadko jesteśmy pierwsi, dlatego największa wygrana to przezwyciężenie samego siebie, nie stawiamy na realizację, ale systematyczne pokonywanie siebie:). Wierzymy, że sport wzmacnia charakter, daje poczucie siły i sprawczości,jest alternatywą dla biernego spędzania wolnego czasu, pozwala obrać właściwy cel w życiu :). 

Jak realizujemy nasz cel?


ORGANIZACJA I FINANSOWANIE zajęć sportowych dla dzieci ze środowisk
wykluczonych i dysfunkcyjnych rodzin.
REGULARNE zajęcia sportowe i różnorodność dyscyplin sportowych w poszczególnych
projektach.
STARTY w zawodach biegach i rajdach. Aby wzbudzić w dzieciach odpowiednią
motywację i dać im możliwość sprawdzenie się.
WSPARCIE psychologów, pedagogów, którzy pomagają dzieciom w radzeniu sobie z
trudnymi emocjami.
WYJĄTKOWI TRENERZY, którzy czują misję wychowawczą wobec podopiecznych, są
zmotywowani i stanowią dla dzieci autorytet.
OBOZY SPORTOWE I WAKACJE, na których kontynuują treningi i odpoczywają. Dla
większości z nich są to jedyne wyjazdy w całym roku szkolnym, stanowią dla nich także
nagrodę za całoroczny wysiłek, są też odskocznią od często bardzo trudnej codzienności.

 

N O N I R O N

Twój
1%
ma znaczenie

Przekaż 1%