Zawodnicy


Jest to odrębny projekt naszej Fundacji, finansowany dotychczas przez fundatorów i niezależny od naszych podstawowych działań, związanych ze wspieraniem dzieci i młodzieży z trudnych środowisk. Jako fundatorzy, miłośnicy sportu, uprawiający amatorsko triathlon, postanowiliśmy wesprzeć młodych i szczególnie uzdolnionych zawodników tej dyscypliny.

Celem projektu jest stworzenie utalentowanym triathlonistom warunków szkoleniowych, pozwalających na rywalizację na międzynarodowym poziomie. Zawodnicy trenują pod profesjonalnym okiem trenera Tomasza Kowalskiego. W tej chwili pod skrzydłami trenera jest dwóch zawodników: Jacek Tyczyński i Sergiusz Sobczyk). Nasze wsparcie chcemy skierować do młodych, ambitnych zawodników, w pełni zaangażowanych we własny sportowy rozwój. Dzięki trenerowi Tomaszowi Kowalskiemu, zapewniamy profesjonalną opiekę trenerską, dofinansowujemy wyjazdy na zgrupowania oraz starty, pomagamy w zakupie sprzętu oraz uzyskaniu opieki medycznej. Uprawianie zawodowo tego sportu wiąże się z ogromnymi wydatkami. Wszystkie nasze dotychczasowe działania w ramach tego projektu finansowane są z wpłat fundatorów na oddzielne konto celowe.

Wszystkie osoby, dla których triathlon stał się pasją życiową i które byłyby chętne do wsparcia naszych zawodników, zachęcamy do wpłat na poniższe konto celowe:

Fundacja Non Iron, 79 2490 0005 0000 4600 9616 9266, z dopiskiem „dla Zawodników”.

UWAGA! Bardzo ważne jest, aby wpłat tych nie dokonywać na główne konto Fundacji.

Obserwujcie dokonania naszych podopiecznych na arenie krajowej i międzynarodowej! Poza czysto zawodniczym aspektem, celem projektu jest również wytworzenie społeczności sportowców, którzy nie tylko wniosą nową jakość do polskiego triathlonu, ale po zakończeniu kariery zawodniczej, działając jako trenerzy, nauczyciele, organizatorzy zawodów, managerowie sportu czy wolontariusze, zarażą swoją sportową pasją kolejnych zawodników.

Zawodników poszukujących wsparcia prosimy o kontakt bezpośrednio z trenerem Tomaszem Kowalskim (), który jest koordynatorem i realizatorem tego projektu.

N O N I R O N

Twój
1%
ma znaczenie

Przekaż 1%