KONKURS NA PROJEKT


Zapraszamy wszystkie osoby, które wierzą z naszą misję wychowania przez sport i mają pomysł na to, jak ją realizować, do udziału w konkursie "Wkręć dzieciaki w sport"  na najlepszy projekt sportowo - wychowawczy 2020/2021.

Czekamy na zgłoszenia od trenenrów, klubów sportowych, młodzieżowych świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych i pedagogów, którzy swoimi działaniami chcą wspierac młodziez z trudnych, dysfunkcyjnych środowisk, rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który od połowy października 2020 r. do końca czerwca 2021 r, będzie realizował w praktyce misję Fundacji, jaką jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 

ADRESACI

Młodzieżowe świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne świetlice środowiskowe, kluby sportowe, pedagodzy, trenerzy. 

KRYTERIA PROJEKTU:

Czas trwania: od 15 października 2020 r do 30 czerwca 2021 r.

Założenia: pomysł na organizację min dwa razy w tygodniu zajęć sportowych (preferowane dysycpliny to sporty indywidualne, lekkoatletyka, sztuki walki), a raz w tygodniu warsztatów mających na celu integrację grupy, pomoc w radzeniu sobie z porażkami, kształtowanie kompetencji społecznych, nadzór nad projektem pedagoga lub psychologa. Ponadto niezwykle istotone jest współdziałanie ze społecznością lokalną, 

Beneficjenci: grupa min 20 dzieci lub młodzieży (do 18 r. ż), pochodzącej z trudnych lub zaniedbanych środowisk, środowisk zagrożonych wykluczeniem, osób z domów dotkniętych przemocą, alkoholem lub innymi uzależnieniami.

Kadra: doświadczona w pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą, zarówno trenerska jak i opiekuńczo wychowawcza.

Zapraszamy wszystkie osoby, które wierzą z naszą misję wychowania przez sport do udziału w konkursie "Wkręć dzieciaki w sport" na najlepszy projekt sportowo - wychowawczy 2020/2021.

Czekamy na zgłoszenia od trenenrów, klubów sportowych, młodzieżowych świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych i pedagogów, którzy swoimi działaniami chcą wspierac młodziez z trudnych, dysfunkcyjnych środowisk lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który od połowy października 2020 r. do końca czerwca 2021 r, będzie realizował w praktyce misję Fundacji, jaką jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 

ADRESACI

Młodzieżowe świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne świetlice środowiskowe, kluby sportowe, pedagodzy, trenerzy. 

KRYTERIA PROJEKTU:

Czas trwania: od 15 października 2020 r do 30 czerwca 2021 r.

Założenia: pomysł na organizację min dwa razy w tygodniu zajęć sportowych (preferowane dysycpliny to sporty indywidualne, lekkoatletyka, sztuki walki), a raz w tygodniu warsztatów mających na celu integrację grupy, pomoc w radzeniu sobie z porażkami, kształtowanie kompetencji społecznych, nadzór nad projektem pedagoga lub psychologa. Ponadto niezwykle istotone jest współdziałanie ze społecznością lokalną, 

Beneficjenci: grupa min 20 dzieci lub młodzieży (do 18 r. ż), pochodzącej z trudnych lub zaniedbanych środowisk, środowisk zagrożonych wykluczeniem, osób z domów dotkniętych przemocą, alkoholem lub innymi uzależnieniami.

Kadra: doświadczona w pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą, zarówno trenerska jak i opiekuńczo wychowawcza.

 

  •  
N O N I R O N