UWAGA KONKURS!!

28.08.20


Zapraszamy wszystkie osoby, które wierzą w naszą misję wychowania przez sport i mają pomysł na to, jak ją realizować, do udziału w konkursie "Bo nie każdy jest z żelaza" na najlepszy projekt sportowo - wychowawczy 2020/2021.

Czekamy na zgłoszenia od trenenrów, klubów sportowych, młodzieżowych świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych i pedagogów, którzy swoimi działaniami chcą wspierac młodziez z trudnych, dysfunkcyjnych środowisk, rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który od połowy października 2020 r. do końca czerwca 2021 r, będzie realizował w praktyce misję Fundacji, jaką jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. 

ADRESACI

Młodzieżowe świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne świetlice środowiskowe, kluby sportowe, pedagodzy, trenerzy. 

KRYTERIA PROJEKTU 

  • czas trwania od 15 października 2020 r do 30 czerwca 2021 r.
  • organizacja min dwa razy w tygodniu zajęć sportowych (preferowane dysycpliny to sporty indywidualne, lekkoatletyka, sztuki walki), a raz w tygodniu warsztatów mających na celu integrację grupy, pomoc w radzeniu sobie z porażkami, kształtowanie kompetencji społecznych, nadzór nad projektem pedagoga lub psychologa 
  • beneficjentami: grupa min 20 dzieci lub młodzieży (do 18 r. ż), pochodzącej z trudnych lub zaniedbanych środowisk, środowisk zagrożonych wykluczeniem, osób z domów dotkniętych przemocą, alkoholem lub innymi uzależnieniami, 
  • współdziałanie ze społecznością lokalną, 
  • doświadczona kadra wychowawcza
N O N I R O N